Föreningen Testfartyget Smyge
Varv: Karlskronavarvet, sjösatt: 14 mars 1991, depl: 140 ton, längd: 27 m, bredd: 7,6 m, djupgående: 1,8 m
Testfartyget Smyge
Fakta
Föreningen
Stadgar
Smyge igår
Smyge idag
Smyge imorgon
Smyges artilleri
Bilder
Smyge till sjöss
I pressen

 

Föreningen Testfartyget Smyge tänker sig i ett första skede att museifartyget utnyttjas som unik och spännande utställningsplattform (lastdäck, brygga, mäss 1 & 2) för marina utställningar eller marina konferanser för upp till 40 personer.

 

Smyge kan tänkas ligga förtöjd vid Marinmuseum i Karlskrona och/eller vid veteranfartygen vid Wasamuseet (T121 Spica och minsveparen M20).

 

  Wasamusset

 

 Marinmuseum

 

 

I ett andra, senare skede jobbar föreningen för att få Smyge sjöduglig och då för egen maskin visa upp henne i marina sammanhang längs Sveriges kuster.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Efterföljaren; korvett typ Visby

 

 

K31, HMS Visby var första smygfartyget efter Smyge som testfartyg. HMS Visby sjösattes sommaren 2000. Hennes systerfartyg är HMS Helsingborg, HMS Härnösand, HMS Nyköping och HMS Karlstad.

 

Deplacement 620 ton
Längd 72 m
Bredd 10,4 m
Djupgående 2,4 m
Maskin 2 st vattenjetaggregat som drivs av ett CODAG-arrangemang kombinerat diesel- och gasturbinmaskineri):
I högfart: 4 gasturbiner (16 000 kW)
I lågfart: 2 dieselmotorer (2 600 kW)
Hastighet 40 knop
Besättning 28 officerare + 16 värnpliktiga
Bestyckning

8 x sjömålsrobot RBS 15 MkII
1 x 57 mm allmålspjäs Mk3
4 x 40 cm ubåtsjakttorpeder
Motmedel
Helikoptrar/flygplan Landningsmöjlighet för helikopter

 

www.testfartygetsmyge.se
Senast uppdaterad
2016-03-20 21:28