Föreningen Testfartyget Smyge
Varv: Karlskronavarvet, sjösatt: 14 mars 1991, depl: 140 ton, längd: 27 m, bredd: 7,6 m, djupgående: 1,8 m
Testfartyget Smyge
Fakta
Föreningen
Stadgar
Smyge igår
Smyge idag
Besiktning 2009
Smyge imorgon
Smyges artilleri
Bilder
Smyge till sjöss
I pressen
Delete this text befor filling it with text and Images. Recomended width: 180 px, Font: Arial, Size: 12, color: white

 

Besiktning av Smyge senvåren 2009

 

Den 6 maj inspekterade Håkan Hoffert och Allan Moberg från föreningen HMS Smyge samt fotograferade. På utsidan noterades att fönster och luftintag för fläktar var täckta,så ingen vatteninträngning kunde observeras. Kjolar är monterade i för och akter. Skicket på dessa är osäkert, men vi vet att de var ju så gott som nya vid avrustningen. VSD aggregaten är bortmonterade. Det rapporterades att Smyge varit indockad ifjol och blivit blästrad i botten samt bottenmålad,vilket ju är mycket positivt. Ombord pågick stridssjukvårdsutbildning och man använder henne också för eftersöksövningar i ”diskoteksrök” så ingen materielförstöring uppstår pga detta.I övrigt noterades att avfuktning genomförs i alla väsentliga utrymmen. AC 1 aggregatet hålls i drift (alltsåvärme och ventilation). Som vi ju vet är HM urplockade medan växlarna är på plats. Även fläktmotorerna är bortplockade.Elverk och huvudtavlor är på plats. Även vissa hydrualaggregat. Hytter, mässar och byssa är intakta med reservation för dynor och mattor. Förtöjningsrum mm verkar helt ok. AC aggregat på brygga var bortmonterade.

 

Det sammanfattandeintrycket från Allan och Håkan var ju att Smyge var i bättre skick än befarat. Håkan har dessutom spårat huvudmaskinerna.

 

 

 

 

 

 

2009-05-06 inspekterade Håkan och Allan HMS Smyge. Här följer lite bilder samt deras rapport.

www.testfartygetsmyge.se
Senast uppdaterad
2016-03-20 21:28