Föreningen Testfartyget Smyge
Varv: Karlskronavarvet, sjösatt: 14 mars 1991, depl: 140 ton, längd: 27 m, bredd: 7,6 m, djupgående: 1,8 m
Testfartyget Smyge
Fakta
Föreningen
Stadgar
Smyge igår
Smyge idag
Smyge imorgon
Smyges artilleri
Bilder
Smyge till sjöss
I pressen

 

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet började i USA utvecklingen av sidokölsvävartekniken. Försvarets Materielverk (FMV) ansåg denna utveckling så lovande att man beslöt att genom studier och försök aktivt följa denna. Ett koncept togs fram av FMV och Karlskronavarvet (KkrV) som även tecknade ett licensavtal med Bell Halter Inc, USA.

 

Då nästa steg; utvecklingen, projektering och byggandet av ett försöksfartyg, ansågs för kostsamt stannade arbetet med sidokölsvävare tillfälligt upp i svenska marinen i början/mitten av 1980-talet.

 

FMV samarbetade med Tekniska Högskolan i Stockholm, FOA, FFV, Teleplan och flera industrier och i februati 1986, strax efter det att kontraktet på fyra kustkorvetter typ Göteborg var tecknat, presenterade FMV Fartygsavdelning ett försök att samla all utveckling mot en ny generation ytstridsfartyg i ett enda projekt.

 

Hösten 1986 fastlades den slutliga tekniska, tidsmässiga och ekonomiska omfattningen av projektet och lämnades till Regeringen för ställningstagande. I juni 1989 hade projektet framskridit så långt att kontrakt kunde tecknas med KkrV på konstruktion och byggnad av en testrigg.

 

Testriggen, som vid sjösättningen den 14 mars 1991 döptes till HMS Smyge, levererades våren 1991 för att därefter genomgå omfattande provprogram över flera år.

 

HMS Smyge var i aktiv tjänst fram till 1995 och har därefter bla fungerat som förläggningsfartyg och övningsobjekt.

 

Eftersom hon är enda plattformen i sitt slag och endast kördes under några få år, är det inte många, varken värnpliktiga eller officerare som tjänstgjort ombord. 

Wikipedia om smygteknik

 

Smygteknik, (eng. stealth), samlingsnamn för olika militära tekniker att dölja trupper, farkoster och utrustning. Oftast avses metoder för att minimera radarekona från flygplan och ytfartyg genom att välja former och material som ger diffus reflektion. Teorin kring farkoster med smygegenskaper har sovjetiskt ursprung men då det saknades resurser d.v.s. datorer med tillräckliga beräkningskapacitet för att utveckla fungerande lösningar fick det bero, idén annamades senare av amerikanarna som utvecklade F-117, det första av alla flygplan med avsiktliga smygegenskaper.

 

Bilden ovan är tagen under PfP (Partnership for Peace)-övningen BALTOPS 1994. Den pågick en vecka i juni månad 1994.

 

 I övningen ingick 45 fartyg från 10 olika länder.

 

 

 

 

Brand- & säkerhetsplan.

 

Vid avrustningen fördelades/tilldelades materiel som nedan:

 

Materiel / Åtgärd / Mottagare / Ändamål

 

- Skeppsklocka / Statens Maritima Museer, Karlskrona
- Namnskylt / Statens Maritima Museer, Karlskrona
- Vapensköld / Statens Maritima Museer, Karlskrona
- Mastfotsmynt / Statens Maritima Museer, Karlskrona
- Nybyggnadsskylt / Statens Maritima Museer, Karlskrona
- Försöksftg Smyge, m5797-243000-9 / Omfördelats / SSS / Utbildning
- Länspump dränkbar, f2201-000003-4 / Kvar ombord / SSS / Utbildning
- Magnetskyddsinst, m5797-243662-6 / Kvar ombord / SSS / Utbildning
- VSD-aggregat Kamewa / Fd-ställd, omfördelas / SSS / Utbildning
- VSD-hydraulaggregat / Demonteras / SSS / Utbildning
- Diverse hydraulikrör VSD / Demonteras / SSS / Utbildning
- Hydraulcylindrar akterportar / Demonteras / SSS / Utbildning
- Hydraulaggregat, robot 15 / Demonteras / SSS / Utbildning
- Ok-kopplingar från propulsoraxlarna / Demonteras / SSS / Utbildning
- Hydraulaggregat och pumpar RCS-system 200 bar / Demonteras / SSS / Utbildning
- Spolpump sjövatten / Demonteras / SSS / Utbildning
- Bro trimpump / Demonteras / SSS / Utbildning
- Arbetslufts kompressorer / Demonteras / SSS, T38 / Utbildning
- Hydroforpump färskvatten / Demonteras / SSS / Utbildning
- Brandpump / Demonteras / SSS / Utbildning
- Drivmotorer till elverk / Demonteras / SSS / Utbildning
- Fläktmotorer / Demonteras / SSS / Utbildning
- Soffa i Styrhytt / Demonteras / Basbat S:V Utsmyckning Götaplan
- Pjäsen / Demonteras / Basbat S:V / Omhändertagande
- Fjärrlarmsanordning / Demonteras / Basbat S:Y / Återbruk
- Diverse reglage / Demonteras / Basbat S:Y / Utsmyckning Basbat
- Stolar på bryggan / Demonteras / Basbat S:Y / Återbruk Trossö
- Frekvensomriktare AC 1. / Demonteras / Basbat S:Y / Återbruk
- Diverse inredningsdetaljer / Demonteras / Basbat S:Y / Utsmyckning Basbat
- Diverse inredningsdetaljer / Demonteras / Basbat S:Y / Återbruk

- 2 st fotoalbum / 3.Sjöstriflj
- 1 st pärm med tidningsurklipp om Smyge / 3.Sjöstriflj
- 1 st gästbok / 3.Sjöstriflj
- 1 st spellåda innehållande lierburk och killekort / HMS Nyköping
- 1 st liten kanon / HMS Nyköping
- 2 st wasaljusstakar / HMS Nyköping
- Några vapensköldar / HMS Nyköping
- 2 st tavlor (Trelleborgs kommun + foto Smyge, T26, T46) / 3.Sjöstriflj

- Vapensköldar / PTK Visby (gamla Naut.)

- 1 st Smyge informationstavla att ställa på kajen / PTK Visby (gamla Naut.)


 

 

www.testfartygetsmyge.se
Senast uppdaterad
2016-03-20 21:28