Varv: Karlskronavarvet, sjösatt: 14 mars 1991, depl: 140 ton, längd: 27 m, bredd: 7,6 m, djupgående: 1,8 m
Testfartyget Smyge
Fakta
Föreningen
Stadgar
Smyge igår
Smyge idag
Smyge imorgon
Smyges artilleri
Bilder
Smyge till sjöss
I pressen

 

 

Smyge är nu ljusgråmålad och ligger bredvid den nya korvettpiren på Lindholmen.

 

Föreningen Testfartyget Smyge

 

Föreningen arbetar för att ta över Marinens fd. testfartyg HMS Smyge som museifartyg.

 

 

Erfarenheterna från Smyge låg till grund för ett nytt och större projekt, Ytstridsfartyg 2000, YS 2000, som utvecklades till korvett typ Visby.

 

Veteranflottiljen på Försvarsmaktens blogg!

 

http://blogg.forsvarsmakten.se/veteranflottiljen/

 

HMS Smyge var ett världsunikt försöksfartyg i svenska marinen för att studera effekten av smygtekniken i alla dimensioner under

1990-telet.Skrovets form gör bland annat att den blir svårare att se på radar (smygteknik). Men även akustisk signatur mm testades.

 

 

Föreningen Testfartyget Smyge ingår i Veteranflottiljen -Föreningen Mtb-veteraner med cirka 700 medlemmar.

 

Där ingår även T26, T38, T46, T56, T121 Spica, R142 Ystad, M20, M/Y Triton och Sprängaren.

 

Senast uppdaterad
2016-03-20 21:28